Ewa Solarewicz
Psycholog, psychoterapeuta

 

Dyplom magistra psychologii na Uniwersytecie Wrocławskim.
Ukończona Szkoła Psychoterapii Psychodynamicznej w Krakowie.
Psychoterapia indywidualna prowadzona w nurcie psychodynamicznym (od 2003 r.), obecnie w trakcie szkolenia do Certyfikatu Psychoterapeuty Polskiego Towarzystwa Psychologicznego,

Wiedza i wieloletnie doświadczenie w pracy klinicznej z klientem indywidualnym, głównie z osobami dorosłymi i młodzieżą.

tel.: 504 693 472
Marcelina Jaromin
Psycholog, psychoterapeuta


Ukończyła psychologię na Uniwersytecie Wrocławskim. Absolwentka Szkoły Psychoterapii Psychodynamicznej w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym. Członek Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Prowadzi terapię w ujęciu psychodynamicznym osób dorosłych i młodzieży. Praca terapeutyczna objęta jest systematyczną superwizją, prowadzoną przez superwizorów z listy Polskiego Towarzystwa Psychologicznego i Psychiatrycznego.

Tel: 509 332 881

 
Monika Byrska - Janeczek
Psycholog, psychoterapeuta.

Ukończyła psychologię na Uniwersytecie Wrocławskim. Absolwentka Szkoły Psychoterapii Psychodynamicznej w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym. Członek Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Prowadzi terapię w ujęciu psychodynamicznym osób dorosłych i młodzieży. Praca terapeutyczna objęta jest systematyczną superwizją, prowadzoną przez superwizorów z listy Polskiego Towarzystwa Psychologicznego i Psychiatrycznego.

Tel: 693 56 27 29
Magdalena Gawlik
Psycholog, psychoterapeuta.

Certyfikowana psychoterapeutka w Polskim Towarzystwie Psychologicznym (certyfikat nr 304). Ukończyła psychologię na Uniwersytecie Wrocławskim. Absolwentka Szkoły Psychoterapii Psychodynamicznej w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym. Psychoterapeutka Oddziału Dziennego Leczenia Nerwic w Katedrze i Klinice Psychiatrii Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu w latach 2010-2020. Prowadzi terapię indywidualną osób dorosłych. Praca terapeutyczna objęta jest systematyczną superwizją, prowadzoną przez superwizorów z listy Polskiego Towarzystwa Psychologicznego i Psychoanalitycznego.

Tel: 664 716 717


<<< Powrót

© 2011 Wrocławskie centrum psychiatrii i psychoterapii